Sylabusy
linia


powrót do głównej strony

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Kierunek: Inżynieria Środowiska. Studia: inżynierskie stacjonarne. Przedmiot fakultatywny.
0 g. wykładów; 30 g. laboratorium komputerowe.


Cel zajęć:
Zajęcia mają za cel zaznajomienie studentów z możliwościami planowania i kontroli realizacji obiektów budowlanych z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania. W ramach przedmiotu podawane są informacje naświetlające zagadnienia teoretyczne związane z rodzajami systemów wspomagających zarządzanie, ich przeznaczenia, sposobem budowy i działania.  Ćwiczenia odbywane w laboratorium komputerowym mają za zadanie praktyczne zapoznanie z działaniem wybranych systemów.


Tematyka ćwiczeń:

 • Podstawowe zasady sporządzania kosztorysów budowlanych na podstawie programu komputerowego Norma
 • Norma - Praca z katalogami
 • Norma - Praca z cennikami
 • Norma - Tworzenie kosztorysu: działy i pozycje
 • Norma - Tworzenie kosztorysu: układ i sposób wyświetlania
 • Norma - Operacje na przedmiarze
 • Norma - Definiowanie narzutów dla kosztorysu, działów i pozycji
 • Norma - Praca z kosztorysem: edycja i modyfikacje
 • Norma - Tworzenie rozwiązań wariantowych
 • Norma - Edycja katalogów i cenników
 • MS Project - budowa jednopunktowych sieci zależności
 • MS Project - kalendarz przedsięwzięcia, deklaracja danych o czynnościach, edycja i modyfikacja danych, rodzaje połączeń między czynnościami
 • MS Project - analiza czasu, konfigurowanie wyników obliczeń, terminy dyrektywne czynności, deklarowanie zależności czasowych między dwoma czynnościami
 • MS Project - analiza zasobów - deklaracja danych o środkach (lista analizowanych środków, zapotrzebowanie, dostępność, kosztu użycia zasobów)
 • MS Project - prowadzenie analiz z uwzględnieniem zasobów, wyświetlanie i drukowanie wyników, interpretacja wyników
 • MS Project - prowadzenie analizy kosztów
 • MS Project - kontrola realizacji przedsięwziecia
 • MS Project - sporządzenie i analiza przykładowego harmonogramu sieciowego


Warunki zaliczenia przedmiotu:
Samodzielne wykonanie kosztorysu obiektu budowlanego na podstawie programu Norma oraz wykonanie indywidualnego komputerowego harmonogramu realizacji przykładowego obiektu i zaliczenie testu ze znajomości obu programów.


Literatura:


do góry     powrót do głównej strony